CatTrang Blog (địa chỉ www.cattrang.org) là một blog chuyên viết về cuộc sống và con người Việt Nam, được thành lập từ cuối năm 2019.

Chúng tôi sử dụng ngòi bút của mình để tô điểm thêm những nét đẹp trong đời sống của người Việt Nam dưới góc nhìn của những nhà văn chân chính.

Trước mắt, chúng tôi mang sứ mệnh phát triển CatTrang Blog trở thành một blog hiện đại hay nhất, đáp ứng nhiều nhất các mong muốn của bạn đọc. Về lâu dài, CatTrang Blog mang tầm nhìn chiến lược trở thành trang báo lớn và hữu ích cho tất cả mọi người.